solmenu
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
EĞİTİM
AB FONLARI
HABERLER
SSS
İLETİŞİM
header1
Kullanıcı Şifre
Avrupa Birlii hibe, proje danmanlk ve eitim hizmetleri
 

AB FONLARI
GÜNCEL ÇAĞRILAR
KASIM 2008

 

  24/11/2008  ULUSLARARASI SANAYI AR-GE PROJELERI DESTEKLEME PROGRAMI
 

Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi
Projelerin son teslim tarihi:  istenilen zamanda sunulabilir.
Proje başına verilen destek miktarı ise
 harcamaların %75'i
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  24/11/2008  TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI
 

Girişimcilik olgusunun teknoloji ve yenilik odaklı firmalara yönelmesini ve lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli öğrenci ve mezunların bilgi ve araştırmalarını ticari ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmelerini teşvik etmek
Projelerin son teslim tarihi:  istenilen zamanda sunulabilir.
Proje başına verilen destek miktarı ise
 max 100.000
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  24/11/2008  SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
 

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile; yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
Projelerin son teslim tarihi:  istenilen zamanda sunulabilir.
Proje başına verilen destek miktarı ise
 proje toplam değerinin %80'i
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  24/11/2008  PROJE DESTEKLEME PROGRAMI
 

Programın temel amacı; üniversitelerden, araştırma ve sanayi kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelmesinin ve tarafların aktif katılımıyla, somut Ar-Ge proje önerilerini birbirlerine tanıtmalarının sağlanması ve işbirliği olanaklarının aranmasıdır
Projelerin son teslim tarihi:  istenilen zamanda sunulabilir.
Proje başına verilen destek miktarı ise
  proje yazımı için yapılan masrafların %80'i ödeniyor
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  24/11/2008  KOBİ AR-GE DESTEK PROGRAMI
 

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
Projelerin son teslim tarihi:  istenilen zamanda sunulabilir.
Proje başına verilen destek miktarı ise
 400.000
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  17/11/2008  KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK AB MALİ YARDIM PROGRAMI
 

Avrupa Birliği “İşgücü piyasasında daha fazla yer almayı sağlamak” konulu ikinci Hibe Programı vasıtası ile çalışanların, işçilerin ve işsizlerin eğitimi ve yeniden eğitilmesi ile ilgilenen işletmelere, kariyer danışma ve eğitim kurumlarına, işveren ağ şebekelerine ve/veya odalara hibe sağlayacaktır.
Projelerin son teslim tarihi 12 Şubat 2009.
Proje başına verilen destek miktarı ise
  Min €10,000 Max 50,000.  €259 Milyon Toplam bütçe
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  17/11/2008  AVRUPA İNNAVASYON
 

Teknolojik ve teknolojik olmayan buluslar üzerine bir platformun oluşturulması. İsletmelerin innovasyon, buluş, yenilik ve teknoloji transferi, Avrupalı ortaklarla bilgi deneyim ve paylaşımına yönelik yapılacak çalışmalar. Üniversitelerle işbirliği çalışmaları - Yenilikçi çalışmalara yönelik, üniversitelerle, isletmelerle ve isletme temsilcisi STK’larla platformların oluşturulması
Projelerin son teslim tarihi 12 Şubat 2009.
Proje başına verilen destek miktarı ise
 Maksimum €2,5 Milyon.
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  17/11/2008  YENILENEBILIR ENERJI
 

Rüzgar, çöp ve güneş gibi enerji kaynaklarının kullanımına  yönelik yapılacak yatırım ve çalışmalar
Projelerin son teslim tarihi 27 Şubat 2009.
Proje başına verilen destek miktarı ise
 Maksimum 1.000.000.00 Euro.
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  17/11/2008  KORUYUCU TEKSTIL
 

Tehlikeli çalışmalara yönelik koruyucu özelliği olan tekstil ürünlerinin üretimine yönelik yapılacak çalışmalara verilen destek.
Projelerin son teslim tarihi 27 Şubat 2009.
Proje başına verilen destek miktarı ise
 Maksimum 1.000.000.00 Euro
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  17/11/2008  İNŞAAT
 

İGenel halk kullanımına açık, konut (non-residential) olmayan binaların yapımına veya restorasyonuna yönelik yapılacak çalışmalar.  Yapılacak binanın uluslar arası bir boyutunun olması projeye olumlu katkı sağlayacaktır
Projelerin son teslim tarihi 27 Şubat 2009
Proje başına verilen destek miktarı ise
 Maksimum 1.000.000.00 Euro.
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  17/11/2008  GERİ DÖNÜŞÜM
 

İÇöplerin ve kullanılmayan malzemelerin geri dönüşümüne yönelik yapılacak çalışmalar
Projelerin son teslim tarihi 27 Şubat 2009.
Proje başına verilen destek miktarı ise
 Maksimum  Maksimum 1.000.000.00 Euro
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  17/11/2008  BİO ÜRÜN
 

Gıda harici bio ürün ve materyallerin kullanılmasına yönelik çalışmalar, mesela bio plastik, bio-yağ, bio-yüzey malzemeleri (surfactants) ve bio-sağlık ürünleri (şifalı bitki ilaçları)
Projelerin son teslim tarihi
27 Şubat 2009.
Proje başına verilen destek miktarı ise
 Maksimum 1.000.000.00 Euro
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  09/11/2008  2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ
 

İstanbul'un kültürel ve sanatsal aktörlerini desteklemek, İstanbul'un mimari, tarihi, endüstriyel, sanatsal ve kültürel hazinesinin korumak ve geliştirmek. Tarihi, kültürel mirası, yetiştirdiği şahsiyetleri gibi kentin tanımasına ve kentlilik bilinci oluşmasına katkıda bulunmak, Kentin gelişimi ve dönüşümü için kültürün ve sanatın sorgulayıcı, uyarıcı, düşündürücü ve alternatif üretici rollerini kullanmak, Kentleriyle kültürel ilişki kurmayı hedeflemek, Kültürel mirası yeniden islevlendirerek kültürel turizme önayak olmak Kente yeni sanat ve kültür altyapıları, kolaylaştırıcı mekanizmalar ve politikalar kazandırmak
Projelerin son teslim tarihi 31 Aralık 2009.
Proje başına verilen destek miktarı ise
 Maksimum Proje toplam değerinin %70'i karşılanıyor.
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  05/11/2008  ÇOK TARAFLI PROJELER
 

Sınıflarda eğitim ve öğretim kalitesini arttırmak için değişim deneyimlerini ve stratejilerini geliştirmek. Öğretim hayatına yeni materyaller, metodolojiler kazandırmak  
Projelerin son teslim tarihi 27 Şubat 2009.
Proje başına verilen destek miktarı ise
 Maksimum 150.000 EURO 
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  05/11/2008  ÇOK TARAFLI OKUL ORTAKLIĞI
 

Avrupa’daki okullar arası yapılan aktiviteleri desteklemek. Öğrencilere ve öğretmenler farklı ülkelerden bir araya gelip, ilgilendikleri konularda gelişmelerini sağlamak.Öğrenciler ve öğretmenlerin sosyal gelişimleri, bilgi kullanma ve paylaşma konularında gelişmelerini amaçlıyor
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  05/11/2008  İKİ TARAFLI OKUL ORTAKLIĞI
 

Dil bazlı ikili okul işbirliği, 2 farklı ülkeden, Avrupa dillerini kullanma olanağı vererek yabancı dillerini geliştirme fırsatı verir. Öğrencilerin temel dil bilgilerini öğrenmeleri amaçlanır.  Baksa bir ülkede deneyim, çalışma ve yasama olanağı vererek okul eğitim kalitesini arttırmak
Projelerin son teslim tarihi 27 Şubat 2009.
Proje başına verilen destek miktarı ise
 Maksimum 150.000 EURO 
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  05/11/2008  ÖĞRETMENLER İÇİN EĞİTİM SERVİSİ
 

Başka bir ülkede deneyim, çalışma ve yaşama olanağı vererek okul eğitim kalitesini arttırmak
Projelerin son teslim tarihi 27 Şubat 2009.
Proje başına verilen destek miktarı ise
 Maksimum seyahat giderleri
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  05/11/2008  BÖLGE İŞBİRLİĞİ
 

Bölgesel ve yerel otoriteler arasında işbirliğini arttırarak eğitimin Avrupa Boyutunu zenginleştirmek. Avrupa Eğitim sisteminde ki en iyi öğretim uygulamalarının yayılmasını sağlamak
Projelerin son teslim tarihi 27 Şubat 2009.
Proje başına verilen destek miktarı ise
 Maksimum 150.000 EURO 
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  03/11/2008   OKUL ORTAKLIĞI, EŞLEŞTİRME
 

Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak (BIT) Avrupa okulları arasında işbirliği sağlamak.  Program okullar arası ortaklığın kurulmasına ve projelerin başlatılmasına yardımcı olacak fikir ve araçların enformatik naklini sağlar.
Projelerin son teslim tarihi 27 Şubat 2009.
Proje başına verilen destek miktarı ise
 Maksimum 150.000 EURO 
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  03/11/2008  HAREKETLİLİK (LİSE VE DENGİ OKULLAR)
 

Geleceğin eğitimcilerine,  Avrupa eğitim ve öğretim sistemini tanıtmak ve kavratmak. Yabancı dil bilgilerini zenginleştirmek.Öğretim konusunda onların yeteneklerini zenginleştirmek.
Projelerin son teslim tarihi 30 Ocak 2009. 
Proje başına verilen destek miktarı ise
yol, konaklama ve iaşe giderlerinin tümü karşılanıyor.
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  03/11/2008  EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ
 

Eğitim alanında Avrupa İşbirliğinin önemi üzerine; ilgili hedef gruplarda veya kamu bünyesinde bilinç geliştirmek .
Projelerin son teslim tarihi 27 Şubat 2009.
Proje başına verilen destek miktarı ise
Maksimum 150.000 EURO 
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  24/10/2008  ÇOKLU AĞLAR
 

Eğitim kuruluşları ve organizasyonlar arasında iletişim ve ağı teşvik eder.  Avrupa ile işbirliğini ve Avrupa sistemi eğitimi geliştirme gibi özel alanlarda yenilenmeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır
Projelerin son teslim tarih 27 Şubat 2009. 
Proje başına verilen destek miktarı ise 
Maksimum 150.000 EURO 
Örnek ÇAĞRI için tıklayın.

Detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurunuz? Fonla ilgili tüm dokümanları bizden temin edebilirsiniz...
 

  EKİM
   
«Geri
footer
Copyriht © 2003-2008 F.ONCU Danışmanlık